1. GARANDEER
LANGJARIG COMMITMENT

 

Lees meer

Het bouwen van een fabriek voor geneesmiddelen vergt een forse investering en kost veel tijd. Basis voor alle investeringen in een land is een stabiel en voorspelbaar investeringsbeleid. Nederland heeft over het algemeen zo’n stabiel beleid, maar er zijn absoluut verbeterpunten.

Meer consistentie VWS en EZK

Het beleid voor de geneesmiddelensector kan robuuster en voorspelbaarder. In het beleid lijkt er vaak weinig plaats voor de waarde van innovaties. Discussies gaan voornamelijk over kosten. En dat terwijl de uitgaven in Nederland aan geneesmiddelen tot de laagste in Europa behoren. Belangrijk is ook om naar de opbrengsten te kijken, zowel de medische als die voor de samenleving.

Dit publieke debat leidt tot een negatief imago voor ons land in het buitenland. Daar leven veel vragen over de samenhang tussen de beleidsagenda’s van de ministeries van EZK en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Sluiten deze wel goed op elkaar aan? De een ziet in beperking van intellectueel eigendom (octrooirecht) een instrument om de prijs van medicijnen te drukken, terwijl het andere ministerie een sterk octrooiklimaat aanhangt om innovaties aan te trekken. Die samenhang moet beter, met beleidsruimte voor innovaties.

Voorwaarden

Belangrijke voorwaarden die een sterke basis bieden voor het bouwen van productiefaciliteiten zijn:

  • een innovatievriendelijk klimaat, waarbij nieuwe geneesmiddelen snel worden toegelaten en vergoed, en er ruimte is om met nieuwe behandelconcepten te pionieren;
  • bescherming van intellectueel eigendom.

 

Het nationaal actieprogramma LSH richt zich op de kansen voor Nederland nu de EMA in Amsterdam gehuisvest is. Plannen voor een gerichte versterking van de geneesmiddelproductie en -distributie in ons land zijn een belangrijke pijler hiervan. Bouw het huidige ecosysteem van geneesmiddel producerende bedrijven en specialistische dienstverleners uit. Bedrijven moeten meer ruimte krijgen om uit te breiden. Hierdoor ontstaat in Nederland een cluster waarbinnen de gehele productieketen – van werkzame stof tot verpakt medicijn – aanwezig is. Zo’n sterk cluster heeft een aanzuigende werking op nieuwe investeringen en talent.

Het aantrekken en opzetten van nieuwe productielocaties vergt een lange adem. Richt daarom voor een periode van tien jaar een Geneesmiddel Regieorgaan op. Dit versterkt de samenhang van het beleid, verbindt partijen en geeft vertrouwen en garanties naar investeerders dat onze plannen duurzaam zijn. Dit is uitgewerkt onder punt 8.

WAT IS NODIG?

Omarm publiek-private samenwerking bij het versterken van de geneesmiddelenproductie.

Maak een meerjarige visie op deze samenwerking met zowel economisch- (EZK) als volksgezondheidsbeleid (VWS), als pijler van het actieprogramma life sciences & health.

Zet als overheid en bedrijfsleven samen in op een internationaal sterk productie- en distributiecluster.

Gebruik de bestaande bedrijfsparken in Oss en Leiden én de clusters Amsterdam en Utrecht als iconen die internationaal aandacht trekken.

Verbind de bestaande activiteiten van de LSH ambassadeur en het LSH boegbeeld.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1