3. INVESTEER IN
PRODUCTIEFACILITEITEN

 

Lees meer

Het is voor bedrijven extra aantrekkelijk om in een land te investeren waar al kant- en-klare locaties beschikbaar zijn. Uit ervaring weten we dat een distributiemagazijn dat voorbereid is op een ombouw tot fabriek een goede basis is. Omdat veel vergunningen al zijn verstrekt, gaat de bouw sneller en kan de productie sneller starten. Ook is de infrastructuur vaak al op orde. Gespecialiseerde aannemers bouwen de basisfaciliteit, beheren deze totdat een nieuwe fabrikant er in trekt en helpen vervolgens bij de bouw van de fabriek.

Hierbij kunnen ze wel hulp gebruiken. In andere landen staat de overheid vaak garant voor de huurkosten in de eerste jaren. In ons land kunnen we een dergelijk knelpunt goed oplossen via een zogenaamd revolverend fonds.

Complicerende factor voor Nederland is dat in ons land de grondprijzen vrij hoog zijn. Daarom hebben locaties op oude industrieterreinen in de Randstad of op goedkopere plaatsen daarbuiten de meeste potentie.

WAT IS NODIG?

Nederland als medicijnhub

Coördineer vanuit het ministerie van EZK een sterk locatiebeleid voor potentiële investeerders. Maak zowel landelijk als provinciale lijsten met locaties en groeikernen.

Durf op een drietal plaatsen flexibele laboratoria en faciliteiten te bouwen die kunnen inspelen op de specifieke behoefte van nieuwe huurders.

Doe als in Boston: richt een financieringsfonds op, dat gevuld wordt met de opbrengst van de verkoop van de basisfaciliteiten.

Kom met garantstellingen vanuit het financieringsfonds voor het midden- en kleinbedrijf.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1