8. RICHT EEN
GENEESMIDDEL REGIEORGAAN OP

 

Lees meer

Onder punt 1 kwam het langjarig commitment al aan de orde. Dé manier om dit te bestendigen en de cirkel rond te maken, is de oprichting van een Geneesmiddel Regieorgaan. De uitvoering van deze verbeterpunten kost namelijk veel tijd. Geen enkele partij kan dit alleen.

Overheden en het bedrijfsleven moeten met elkaar samenwerken om de gezamenlijke ambities te realiseren. Papier is meestal geduldig. In een Geneesmiddel Regieorgaan komen kennis en expertise samen. Vanuit de overheid, vanuit geneesmiddelenproducenten, maar ook via verbindingen met de chemische industrie (VNCI) en de transportsector (TLN).

Taak van dit regieorgaan is het vormgeven en actualiseren van de actieagenda en het bevorderen van de samenhang tussen acties door het voeren van regie. Daarnaast geeft een regieorgaan een sterk signaal af richting de sector, wat investeringen zal vergemakkelijken.

WAT IS NODIG?

Richt een Geneesmiddel Regieorgaan op, met vertegenwoordigingen uit overheden, en de farmaceutische, chemische en distributie sectoren.

Ontwikkel een meerjarige visie op de versterking van de geneesmiddelproductie in ons land, als pijler van het actieprogramma life sciences & health.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1