4. MAAK PRODUCTIE
FLEXIBELER
EN EFFICIENTER

 

Lees meer

Digitalisering heeft sinds de jaren negentig veel impact gehad op alle productieprocessen. Nieuwe, digitale technologieën transformeren de hele biofarmaceutische waardeketen en vergroten de flexibiliteit, kwaliteit en snelheid van productie. Bedrijven verbeteren hun efficiëntie en concurrentievermogen via het gebruik van data. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Daarnaast vindt er een revolutie plaats in het productieproces door de opkomst van nieuwe technologieën (3d-printing, AI). Het geneesmiddel zelf verandert ook. In de toekomst bestaat een geneesmiddel vaak niet uit een pil, maar een behandeling waarbij lichaamscellen of gentherapeutica centraal staan.

Rond deze ontwikkelingen vindt in Nederland al baanbrekend wetenschappelijk onderzoek plaats. Het is echter belangrijk dat deze kennis ook snel toegepast kan worden in bedrijven. Dit kan heel goed via een overbruggingsprogramma, waarbij publieke en private partijen nauw met elkaar samenwerken. Een dergelijke publiek-private samenwerking ‘geneesmiddelproductie 2030’ bevat een aantal onderzoeksprogramma’s gericht op de ontwikkeling en implementatie van nieuwe productiemethoden of -verbeteringen. Daarbij zijn er ook veel kansen de productie van geneesmiddelen verder te verduurzamen.

Een nauwe samenwerking met de EMA en het CBG is hierbij essentieel. De Europese geneesmiddelenautoriteit stelt namelijk regels op waaraan farmaceutische productie moet voldoen. Een duidelijke verbinding naar de EMA moet ervoor zorgen dat de nieuwe concepten ook regulatoir doorgevoerd mogen worden in Nederland. Zo kan Nederland een voortrekkerspositie innemen in Europa.

WAT IS NODIG?

Stel een publiek-private onderzoeksagenda op met aandacht voor het gebruik van data, AI, betere chemie en biotechnologie, medicijnformulering en optimale fabricageprocessen.

Financier deze agenda met een jaarlijks onderzoeksbudget. Royalties uit licenties komen ten goede aan de uitbouw van het onderzoek.

Betrek de EMA en het CBG bij de opzet van deze agenda, zodat uitkomsten worden benut in het regulatoire systeem.

Stimuleer verdere vergroening door duidelijke duurzaamheidscriteria te stellen aan bedrijven.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1