INLEIDING

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen staat voor een gezonde toekomst. Wij vertegenwoordigen bedrijven die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Samen werken we aan oplossingen om mensen beter te maken en de kwaliteit van leven te verhogen. Wij maken de medicijnen voor morgen, voor de behandeling van ziektes die tot nu moeilijk of niet behandelbaar zijn.

De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van de wereld. Dit willen wij behouden en versterken door afspraken te maken en samen te werken met alle partners in de zorg. Samen met onder andere patiƫnten, artsen en onderzoekers zetten wij ons in voor de beschikbaarheid van veilige en hoogwaardige medicijnen.

Nederland wil wereldwijd voorop lopen in Life Sciences & Health. Wij delen deze ambitie en dragen hier dagelijks aan bij. Door te investeren in innovaties en een gunstig onderzoeksklimaat. Daarbij zoeken we naar de juiste balans tussen maatschappelijke belangen en bedrijfsresultaten. We streven naar toegevoegde waarde voor alle partijen in de zorgketen.

De leden van de Vereniging hebben daarmee ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is onze verantwoordelijkheid om innovatieve behandelingen te blijven ontwikkelen en beschikbaar te houden voor patiƫnten. En dat onderstrepen wij met deze Code.

Wij zijn gehouden aan de naleving van bestaande wet- en regelgeving en zetten ons in voor verdergaande zelfregulering van de sector. Deze Code is een aanvulling hierop en sluit aan bij internationale richtlijnen. De Code bevat de kernwaarden van waaruit onze leden werken: integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit.

De Code geldt voor alle Nederlandse vestigingen van bedrijven die lid zijn van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Deze maakt onderdeel uit van de lerende cultuur in onze sector. De nieuwe Code is een groeimodel; op basis van ervaringen, dialoog en maatschappelijke ontwikkelingen krijgt de Code verder vorm.

Met deze Code laten we zien waar we voor staan en waar we heen willen, maar ook waar we grenzen trekken. Omdat we er voor willen zorgen dat de Nederlandse gezondheidszorg duurzaam beschikbaar en betaalbaar blijft, is het belangrijk om goed af te spreken waarvoor we elkaar verantwoordelijk kunnen houden. De Code is de basis van waaruit wij ons willen committeren aan optimale samenwerking met alle betrokkenen in de zorg.

Een onafhankelijk Adviescollege beoordeelt de naleving van de Code. Op deze manier kan de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen individuele leden aanspreken op hun daden, met als uiterste gevolg, wanneer tijdige naleving uitblijft, verwijderen als lid van de Vereniging. Het Adviescollege komt jaarlijks met een rapportage en geeft advies om deze verder te verbeteren en ontwikkelen.

Zo werken wij aan een betere Nederlandse gezondheidszorg en een gezonde toekomst voor ons allemaal.

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1