DE CODE:

KERNWAARDEN

Lees meer

Integriteit

 • Ons gedrag is open, betrouwbaar en verantwoord
 • Kwalitatief hoogwaardige informatie voor patiënten en stakeholders
 • Wij behartigen belangen met eerlijke en betrouwbare informatie
 • Wij onthouden ons van ongewenste beïnvloeding
 • Al onze medische informatie wordt getoetst door een wetenschappelijke dienst
 • Wij beschikken over compliance programma’s

Transparantie

 • Open over informatie die raakt aan patiëntveiligheid
 • Medewerkers maken altijd kenbaar dat zij werken voor een geneesmiddelenbedrijf
 • Wij registreren door ons geïnitieerde klinische studies in Nederland in een openbaar trial register
 • Bij samenwerking met derden bij klinisch onderzoek stellen wij vooraf een overeenkomst op
 • Publicatie van onderzoeksresultaten
 • Transparantie in financiële relaties
 • Jaarlijkse openbaarmaking van R&D uitgaven
 • Inzicht in uitkomsten van behandelingen (harmonisatie data registers)
 • Ondersteunen voorspelbaarheid uitgaven aan geneesmiddelen
 • Zorgvuldig en open inkoopproces

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

 • Missie en visie over maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Constante dialoog met alle belanghebbenden
 • Wij houden rekening met maatschappelijke belangen
 • Wij leggen verantwoording af voor ons maatschappelijk beleid
 • Duurzame beschikbaarheid van geneesmiddelen
 • Wij zien toe op een inspirerend, uitdagend en veilig werkklimaat
 • Wij zetten ons in voor het verduurzamen van de geneesmiddelensector
 • Respect voor het recht op privacy
 • Ondersteunen van projecten om de gezondheidszorg te verbeteren
 • Deelname aan maatschappelijke projecten

Kwaliteit

 • Hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid
 • Patiëntgerichte zorg
 • Wij betrekken patiënten om de kwaliteit van onze geneesmiddelen te verbeteren
 • Wij dragen bij aan het actueel houden van behandelrichtlijnen van beroepsorganisaties
 • Onderzoek naar geneesmiddelen op basis van internationale standaarden
 • Wij produceren onze geneesmiddelen volgens ‘Goede Productie Praktijken’
 • Wij distribueren onze producten volgens ‘Goede Distributie Praktijken’
 • Bevorderen van geneesmiddelenbewaking en melden van bijwerkingen
 • Onze bedrijven hebben een klachtenprocedure
 • Wij bevorderen goed gebruik van geneesmiddelen en gaan vervalsingen tegen
 • Wij investeren in een professionele bedrijfsvoering
 • Blijvend investeren in verbetering en innovatie van behandelingen
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1