CONCLUSIE

lees meer

Cel- en gentherapieën vormen de voorhoede van een serie radicale medische innovaties, die nieuwe kansen bieden voor het behandelen van ernstige, levensbedreigende aandoeningen. In een aantal gevallen leidt eenmalige therapie tot genezing. Tegelijkertijd loopt deze nieuwe categorie geneesmiddelen door het innovatieve karakter tegen de grenzen aan van bestaande wet- en regelgeving en de reguliere processen in de zorg. Deze technologie is kortom geen business as usual.

 

Bewustwording van de specifieke eisen aan ontwikkeling, productie en toepassing van cel- en gentherapieën bij betrokken partijen (onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven, artsen en verzekeraars) is een eerste voorwaarde om deze nieuwe technologie de komende jaren sneller bij de patiënt te brengen.

Anders dan traditionele geneesmiddelen:

  • Medische potentie. Cel- en gentherapieën behandelen de onderliggende genetische oorzaak van aandoeningen. Daardoor kunnen ze een langdurig positief effect hebben op de gezondheid van patiënten, in sommige gevallen zouden ze zelfs curatief kunnen zijn.
  • Eenmalige behandeling. Cel- en gentherapieën worden vaak slechts één keer of enkele keren in een korte tijd toegediend. Dit in tegenstelling tot veel geneesmiddelen voor chronische aandoeningen, die vaak dagelijks en een leven lang geslikt moeten worden.
  • Hoge kosten vooraf. Omdat de therapie eenmalig wordt toegediend, komen alle behandelkosten op dat moment terecht. En dit op een tijdstip dat het uiteindelijke effect van de behandeling op lange termijn nog niet duidelijk is.
  • Complexe productie. Cel- en gentherapieën worden via ingewikkelde productieprocessen gemaakt. Sommige celtherapieën maken gebruik van cellen van de patiënt zelf. Dat betekent dat de behandeling van elke patiënt uniek is en een eigen productieproces moet ondergaan. Gespecialiseerde centra en hoog opgeleid personeel is nodig om deze productie goed uit te voeren. Omdat er vaak gebruik wordt gemaakt van levende cellen, is de productie gevoelig voor storingen en afwijkingen.
  • Opslag. Sommige cel- en gentherapieën bevatten levende cellen, die specifieke eisen hebben met betrekking tot opslag en transport. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de beperkte tijd dat cellen buiten het lichaam blijven leven.
  • Specifieke regels voor toelating en geneesmiddelbewaking. De EMA heeft een hele set specifieke regels en wetten opgesteld voor de toelating van cel- en gentherapieën tot de markt, en controle van de middelen daarna. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat veel uit biologisch materiaal bestaat. In een aantal gevallen wordt dit materiaal genetisch veranderd. Dan valt de therapie in de categorie ‘genetisch gemodificeerd’. Bij de regels voor geneesmiddelbewaking wordt rekening gehouden met specifieke risico’s van cel- en gentherapieën.
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1