Waar we voor staan

Beter en langer leven

Onze ambities voor Nederlandse patiënten

Door geneesmiddelen leven patiënten langer in goede gezondheid. Daardoor kunnen zij deelnemen aan de samenleving en bijdragen aan de economie. Geneesmiddelen zijn geen kostenpost maar een investering

Beter en langer leven
met medicijnen

 

Meer dan 11,5 miljoen Nederlanders
gebruiken medicijnen om beter te leven

Naarmate we ouder worden wordt onze gezondheid kwetsbaarder, zowel mentaal als fysiek. Maar ook op jonge leeftijd is een leven zonder ziekte niet vanzelfsprekend. Twee op de drie Nederlanders gebruiken medicijnen om beter te leven.

Dat zijn meer dan 11,5 miljoen mensen, elk met een eigen verhaal. Het is belangrijk dat iedereen de hulp en behandeling krijgt die zij nodig heeft. Medicatie kan een grote verandering in het leven van mensen betekenen. De kwaliteit van leven verbetert enorm als je kunt lopen en leven zonder pijn of andere beperkingen.


Bron: CBS Statline – Personen met verstrekte geneesmiddelen, 2022​

Download infographic:  PDF | JPG

Leven met een
chronische aandoening

 

Veel patiënten gebaat bij
vooruitgang die is geboekt bij de behandeling
van chronische ziektes

Iemand met een chronische aandoening heeft langdurig last van dezelfde aandoening. Dit kan zowel lichamelijk als fysiek zijn en komt voor op jonge en latere leeftijd.

In Nederland hebben 9,9 miljoen een chronische aandoening. Dat is 57% van de bevolking. Bij de bestrijding van chronische ziektes zoals reuma, kanker, diabetes en longaandoeningen is de laatste decennia grote vooruitgang geboekt. Veel patiënten zijn hierbij gebaat.

Voor mensen met een chronische aandoening kan een geneesmiddel (als onderdeel van een behandeling) helpen bij het onder controle krijgen of behandelen van hun aandoening, zodat zij weer hun gang kunnen gaan.


Bron: CBS Statline – Personen met verstrekte geneesmiddelen, 2022

Download infographic:  PDF  | JPG

Perspectief
voor patiënten

 

Veel nieuwe medicijnen
in aantocht

De Horizonscan geeft twee keer per jaar een overzicht van alle geneesmiddelen waarvan verwacht wordt dat die in de komende twee jaar op de Nederlandse markt verschijnen, alsmede de verwachte budgetimpact.

De Horizonscan geeft daarnaast inzicht in de perspectieven voor patiënten, omdat de scan laat zien voor welke ziektes er nieuwe geneesmiddelen komen. Niet alle geneesmiddelen in de Horizonscan komen binnen 2 jaar op de markt. Door vertraging kan dit langer duren. Een aantal geneesmiddelen zal de markt nooit bereiken.

Nieuwe geneesmiddelen dragen bij aan de behandelopties voor patiënten. Dit is broodnodig, er zijn nog steeds veel patiënten voor wie nog geen passende behandeling beschikbaar is.

In totaal zijn er meer dan 18.000 geneesmiddelen in ontwikkeling. De horizonscan richt zich alleen op geneesmiddelen in de laatste fases van het ontwikkel- en registratieproces.


Bron: Horizonscan Geneesmiddelen (nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen), Zorginstituut Nederland, 2021

Download infographic:  PDF | JPG

Beter leven
met diabetes

 

Goede medicijnen leveren een
belangrijke bijdrage aan langer
leven met diabetes

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben een variant van diabetes (type 1 of 2). Het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan diabetes daalt gestaag. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan goede medicijnen. Daarnaast zijn voldoende beweging en gezonde voeding ook belangrijk in het voorkomen van diabetes.


Bron: CBS, Statline – overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht, 2022

Download infographic:  PDF  | JPG

Overlevingskans patiënt
met kanker gestegen

 

Toename vijfjaarsoverlevingskans patiënten
met verschillende soorten kanker​

De vijfjaarsoverlevingskans bij veel soorten kanker blijft stijgen. Volgens de jongste cijfers is 65% van de kankerpatiënten vijf jaar na de diagnose nog in leven.
Dankzij nieuwe behandelingen als immunotherapie zijn huid-, prostaat-, borst- en schildklierkanker de afgelopen jaren in veel gevallen chronische ziekten geworden. De vijfjaarsoverleving van huidkanker is zelfs 94%. Dat is goed nieuws voor patiënten. Naar kankersoorten wordt veel onderzoek gedaan en zijn er nieuwe geneesmiddelen in ontwikkeling


Bron: Cijfersoverkanker.nl

Download infographic:  PDF | JPG

Geneesmiddelen zijn een
investering, geen kostenpost

 

Iedere in medicijnen geïnvesteerde
euro levert de samenleving ongeveer 2 euro op

Geneesmiddelen zijn een investering, geen kostenpost. In de eerste plaats zorgen medicijnen ervoor dat mensen langer gezond leven en deel kunnen nemen aan de
samenleving.

Geneesmiddelen voegen op allerlei manieren waarde toe aan de samenleving. Zo voorkomen medicijnen vaak de noodzaak tot andere zorg, bijvoorbeeld operaties, transplantaties,
ziekenhuisopnames. Geneesmiddelen voorkomen ook kosten die ontstaan door arbeidsongeschiktheid of ziekteverzuimkosten.

Daarnaast zorgt de sector ook voor economische waarde: het levert banen op, verschaft werk aan andere sectoren (bijvoorbeeld transport) en draagt bij aan de groei van de Nederlandse economie.


Bron: WifOR Institute, Value of Medicines in Ireland, 2021; Facts & Figures Pharming, 2020; Holistic Perspective on the value of medicines, McKinsey, 2018

Download infographic:  PDF  | JPG

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1