‘Nederlandse
oplossingen voor
mondiale
vraagstukken’

Lees meer

‘Dankzij de vaccinmakers en wetenschappers zijn er het afgelopen jaar in een extreem kort tijdsbestek veilige en effectieve vaccins ontwikkeld en geproduceerd. Belangrijks is denk ik dat we -in het verlengde van de aanbevelingen van Hans Schikan, de speciale gezant van het kabinet voor vaccins- als land doorpakken om Nederland nog meer tot een toonaangevende farma/medtech-hub te maken. Het zou mooi zijn als hier nog meer ontwikkeld en geproduceerd kan worden voor de hele wereld. Dat is mijn droom : een soort ‘Boston aan de Noordzee’, dat zich nu al materialiseert bijvoorbeeld rondom het Bio Science Park in Leiden.’

Ingrid Thijssen

Drs. Ingrid Thijssen is vanaf september  2020 voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Daarvoor was ze voorzitter van de Raad van Bestuur van Alliander en directievoorzitter van NS Reizigers. Verder was zij voor haar aantreden bij VNO-NCW commissaris bij diverse organisaties, onder meer bij Havenbedrijf Rotterdam en Coöperatie VGZ. Ingrid Thijssen heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

‘De COVID-19-crisis laat ons zien dat we veel meer moeten inzetten op preventie’

Schuw het publieke debat niet

‘Kritische vragen bij het verdienmodel, het maken van winst en de rol van aandeelhouders is niet aan farmaceutische bedrijven voorbehouden en komen bij veel meer bedrijven naar voren. Daar ligt een belangrijke taak voor bedrijven zelf, door het gesprek aan te gaan en de vraagstukken en dilemma’s te schetsen die spelen in jouw markt of sector. Schuw het publieke debat niet zou ik willen zeggen. Ik zie dat velen uit jullie sector dat inmiddels ook erg goed doen. Kernboodschap van onze nieuwe koers is verder dat we als bedrijfsleven met elkaar zorgen dat iedereen in de welvaart kan delen in de beste Rijnlandse traditie. Brede welvaart creëren en zelf verantwoordelijkheid nemen zijn doorslaggevend naar de toekomst.’

Participatie

‘Vergeet daarbij niet dat de zorgkosten in ontwikkelde landen niet onbeperkt kunnen blijven stijgen. Daar moeten ondernemingen op inspelen. De uitdaging zit de komende jaren volgens mij in win-win-situaties te zoeken voor overheden, belastingbetalers, patiënten en bedrijven. De Europese farmastrategie biedt daar denk ik goede aanknopingspunten voor Nederland voor. De helft van de ontwikkelingskosten van een nieuw medicijn bestaat bijvoorbeeld uit financieringslasten. Als we dat kunnen verlagen door bijvoorbeeld participatie van overheden, dan leidt dat op termijn tot lagere prijzen. Zo zie ik meer mogelijkheden hier met elkaar wat aan te doen.’

lees verder

‘Biotech belooft een revolutie voor onze menselijke en maatschappelijke gezondheid’

 

lees het toekomstpact biotechnologie

Zorg voor de toekomst

‘Om het systeem toekomstbestendig te houden zijn drie dringen nodig denk ik. Ten eerste: nog meer inzetten op gezondheid en preventie. Zie ook de COVID-19-crisis. We hebben samen met o.a. scholen, gemeenten, sport, de zorg en wetenschap daarover net voorstellen bij de informateur gelegd: hoe zorgen we samen dat Nederland nog vitaler en gezonder wordt. Ten tweede: net als in andere sectoren de vruchten plukken en voortvarend met digitalisering aan de slag. Ten derde: we kijken in SER-verband, aanvullend op ons eerdere advies ‘Zorg voor de Toekomst’, naar de vergrijzing: hoe kunnen we onze samenleving beter inrichten op deze grote trend. Bijvoorbeeld met andere en kleinere woonvormen of persoonlijke diensten en door de organisatie van de ‘ouderenzorg’ meer toekomstbestendig maken.’

Traditie in Biotech

‘Wij hebben in onze nieuwe koers ‘ondernemen voor brede welvaart’ de duidelijke ambitie uitgesproken om in te zetten op brede welvaart. Sleuteltechnologien als Biotechnologie en Artificial Intelligence (AI) spelen een kritieke rol in deze ambitie, omdat ze ook in aangrenzende sectoren nieuwe methodes en technieken mogelijk maken.

Wat ik aan Biotech specifiek zo geweldig vind, is dat het niet alleen een enorme technologische potentie heeft – van sprongen in onze duurzaamheidsslag met biologisch afbreekbare verpakkingen tot nieuwe groene energiebronnen en efficiëntere industriële processen – maar ook een revolutie voor onze menselijke en maatschappelijke gezondheid belooft. Zo zijn veel coronavaccins gemaakt met biotechnologie zoals mRNA. Een derde van de coronavaccins is zelfs ontwikkeld met Nederlands onderzoek! Dat vind ik voor ons land een prachtige pluim. Wij hebben een sterke traditie in biotechnologie, zowel qua onderzoek als bedrijven. Als wij hierop inzetten, en het ‘Boston van de Noordzee’ worden, weet ik zeker dat wij ook in de toekomst Nederlandse oplossingen kunnen bieden voor mondiale vraagstukken.’

Top

‘Als we deze ambitie willen bereiken, moeten de condities hier gewoon top zijn. Niet meer vanwege ons interessante fiscale stelsel, maar vanwege onze top opgeleide beroepsbevolking, onze financiële dienstverlening van wereldklasse, onze excellente infrastructuur en onze tolerante samenleving. Daar is nog heel wat werk te doen en daar trekken we hard aan. Met veel aandacht voor
extra investeringen in onderwijs en innovatie. Met betere opleidingen en het terugdringen van kansenongelijkheid. Wij gaan er alles aan doen dit gerealiseerd te krijgen.’

‘Mijn droom is een soort ‘Boston aan de Noordzee’, waarin Nederland nog meer ontwikkelt en produceert voor de hele wereld’

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1