Voorwoord

Begin 2020 ging de wereld op slot. Een gezondheidscrisis van ongekende omvang dwong tot een herijking van alles wat tot die tijd vanzelfsprekend leek. Ook in Nederland stonden dokters, verpleegkundigen en andere werkers in de zorg in de frontlinie om de uitslaande brand van het COVID-virus te blussen. Het bleef niet bij de ziekenhuizen en zorginstellingen alleen. Het volledige publieke leven viel stil, van kantoren tot theaters, van scholen tot de horeca. Vergaderingen en informele praatje met collega’s bij het koffieapparaat maakten plaats voor zoom-overleggen.

Corona betekende ook een kentering in de manier waarop ons land tegen de geneesmiddelensector aankijkt. De COVID-pandemie dwong iedereen om vol in te zetten op samenwerking. In het afgelopen jaar is een uitzonderlijke prestatie gerealiseerd door de alliantie van overheden, wetenschappers, ziekenhuizen en geneesmiddelenbedrijven. Trage procedures en bureaucratische belemmeringen bleken opeens niet in beton gegoten. En met grote kennis, kunde en creativiteit is in laboratoria over de hele wereld dag en nacht naar oplossingen gezocht om het virus te bedwingen. Door deze ‘coalition of the willing’ kwam er sneller dan verwacht licht aan het einde van de tunnel. De motor van de samenleving draait weer. Meer openheid en dialoog is de weg voorwaarts voor de sector. Werken aan nieuwe coalities en verbreding van de agenda. Onder andere rond thema’s als behandeling op maat, duurzaamheid en het versterken van het ecosysteem voor het ontwikkelen van medicijnen.

Ook willen we minder afhankelijk zijn van goedkope productielanden zoals China en India. Er is behoefte aan een gebalanceerd gesprek over geneesmiddelen, betere publiek-private samenwerking en een dialoog van vertrouwen. In deze uitgave kijken we terug op de afgelopen zeven jaar, met een overzicht van mijlpalen, maar ook de kritische momenten in de dialoog van de samenleving met de geneesmiddelensector. Wat hebben we geleerd en wat zijn we anders gaan doen? En daarmee kijken we vooral ook vooruit.

De aanleiding voor deze publicatie is het afscheid van Aarnoud Overkamp als voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Zeven jaar geleden trad hij toe tot het bestuur en heeft zich altijd enorm ingezet voor een verbetering van de reputatie van de sector, het zoeken naar samenwerking en vernieuwing van het beleid. Met zijn onvermoeibare inzet voor de invoering van de maatschappelijke Code van de VIG heeft hij een blijvend stempel gedrukt op het commitment van de sector om een open en gebalanceerde dialoog met de samenleving te voeren. Wij zijn hem daarvoor bijzonder erkentelijk.

Gerard Schouw,

Directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1