Disease areas

Disease areas in which members of the association are active

Allergy

Janssen
Organon Pharma BV
Sanofi
UCB Pharma B.V.

Alzheimer’s

AstraZeneca BV
Biogen Netherlands BV
Eisai B.V.
Lilly Nederland B.V.
Lundbeck B.V.
MSD BV
Roche Nederland B.V.

Arrhythmias

Bayer B.V.
Bristol-Myers Squibb BV
Daiichi Sankyo Nederland B.V.
Novo Nordisk B.V.
Pfizer bv
Servier Nederland Farma B.V.

Asthma

Amgen B.V.
AstraZeneca BV
Boehringer Ingelheim BV
Chiesi Pharmaceuticals B.V.
GlaxoSmithKline BV (GSK)
Novartis Pharma BV
Organon Pharma BV
Sanofi

Atherosclerosis

Amgen B.V.
AstraZeneca BV
Bayer B.V.
Daiichi Sankyo Nederland B.V.
Organon Pharma BV
Pfizer bv
Sanofi

Bacterial infections

Bayer B.V.
Chiesi Pharmaceuticals B.V.
GlaxoSmithKline BV (GSK)
MSD BV
Mundipharma Pharmaceuticals BV
Zambon Nederland B.V.

Blood Disorders(other)

AbbVie B.V.
Bayer B.V.
Bristol-Myers Squibb BV
Chiesi Pharmaceuticals B.V.
CSL Behring
GlaxoSmithKline BV (GSK)
Incyte Biosciences Benelux BV
Janssen
Novartis Pharma BV
Pierre Fabre Sante Benelux
Roche Nederland B.V.
Sanofi
Takeda Nederland bv
Vifor Pharma

Breast Cancer

AbbVie B.V.
Amgen B.V.
AstraZeneca BV
Bristol-Myers Squibb BV
Eisai B.V.
Ipsen Farmaceutica BV
Janssen
Lilly Nederland B.V.
Mundipharma Pharmaceuticals BV
Novartis Pharma BV
Novo Nordisk B.V.
Organon Pharma BV
Pfizer bv
Roche Nederland B.V.
Sanofi
Servier Nederland Farma B.V.
Vifor Pharma

Cancer (other)

AbbVie B.V.
Amgen B.V.
Astellas Pharma BV
AstraZeneca BV
Bayer B.V.
Boehringer Ingelheim BV
Bristol-Myers Squibb BV
Eisai B.V.
Gilead Sciences Netherlands BV
GlaxoSmithKline BV (GSK)
Incyte Biosciences Benelux BV
Ipsen Farmaceutica BV
Janssen
Lilly Nederland B.V.
Merck BV
MSD BV
Mundipharma Pharmaceuticals BV
Norgine B.V.
Novartis Pharma BV
Pfizer bv
Roche Nederland B.V.
Sanofi
Servier Nederland Farma B.V.
Takeda Nederland bv

Congestive heart failure

AstraZeneca BV
Bayer B.V.
Boehringer Ingelheim BV
Bristol-Myers Squibb BV
Merck BV
Novartis Pharma BV
Servier Nederland Farma B.V.
Vifor Pharma

COPD

AstraZeneca BV
Boehringer Ingelheim BV
Chiesi Pharmaceuticals B.V.
GlaxoSmithKline BV (GSK)
Novartis Pharma BV
Roche Nederland B.V.
Sanofi

Depression

Biogen Netherlands BV
GlaxoSmithKline BV (GSK)
Janssen
Lilly Nederland B.V.
Lundbeck B.V.a
Organon Pharma BV
Servier Nederland Farma B.V.

Diabetes

Amgen B.V.
AstraZeneca BV
Bayer B.V.
Boehringer Ingelheim BV
GlaxoSmithKline BV (GSK)
Lilly Nederland B.V.
Merck BV
MSD BV
Mundipharma Pharmaceuticals BV
Novo Nordisk B.V.
Pfizer bv
Sanofi
Servier Nederland Farma B.V.

Digestive tract (other)

AbbVie B.V.
Amgen B.V.
Bayer B.V.
Bristol-Myers Squibb BV
Dr. Falk Pharma Benelux B.V.
Ferring B.V.
GlaxoSmithKline BV (GSK)
Janssen
Norgine B.V.
Pfizer bv
Roche Nederland B.V.
Takeda Nederland bv
Zambon Nederland B.V.

Epilepsy

Eisai B.V.
GlaxoSmithKline BV (GSK)
Janssen
Organon Pharma BV
Takeda Nederland bv
UCB Pharma B.V.

Eye disorders

AbbVie B.V.
Bayer B.V.
Biogen Netherlands BV
Chiesi Pharmaceuticals B.V.
Novartis Pharma BV
Roche Nederland B.V.

Fungal infections

Astellas Pharma BV
Bayer B.V.
Gilead Sciences Netherlands BV
Janssen
MSD BV
Mundipharma Pharmaceuticals BV

Gastrointestinal tumors

Amgen B.V.
Astellas Pharma BV
AstraZeneca BV
Bayer B.V.
Bristol-Myers Squibb BV
Ipsen Farmaceutica BV
Lilly Nederland B.V.
Merck BV
MSD BV
Mundipharma Pharmaceuticals BV
Novartis Pharma BV
Pierre Fabre Sante Benelux
Roche Nederland B.V.
Sanofi
Servier Nederland Farma B.V.
Vifor Pharma

Growth disorders

AbbVie B.V.
Ferring B.V.
Ipsen Farmaceutica BV
Lilly Nederland B.V.
Merck BV
Pfizer bv

Hematological tumors

AbbVie B.V.
Amgen B.V.
Astellas Pharma BV
AstraZeneca BV
Bristol-Myers Squibb BV
Gilead Sciences Netherlands BV
GlaxoSmithKline BV (GSK)
Incyte Biosciences Benelux BV
Janssen
MSD BV
Mundipharma Pharmaceuticals BV
Novartis Pharma BV
Pfizer bv
Pierre Fabre Sante Benelux
Roche Nederland B.V.
Sanofi
Servier Nederland Farma B.V.
Takeda Nederland bv

Hepatitis

AbbVie B.V.
Dr. Falk Pharma Benelux B.V.
Gilead Sciences Netherlands BV
GlaxoSmithKline BV (GSK)
Janssen
MSD BV
Mundipharma Pharmaceuticals BV
Roche Nederland B.V.

HIV/AIDS

AbbVie B.V.
Boehringer Ingelheim BV
Gilead Sciences Netherlands BV
GlaxoSmithKline BV (GSK)
Janssen
MSD BV
Mundipharma Pharmaceuticals BV

Hormonal disorders (other)

Bayer B.V.
Novo Nordisk B.V.
Organon Pharma BV
Takeda Nederland bv

Infectious diseases (other)

AbbVie B.V.
AstraZeneca BV
Bayer B.V.
Bristol-Myers Squibb BV
Chiesi Pharmaceuticals B.V.
Gilead Sciences Netherlands BV
GlaxoSmithKline BV (GSK)
Janssen
MSD BV
Mundipharma Pharmaceuticals BV
Novartis Pharma BV
Pfizer bv
Takeda Nederland bv

Inflammatory bowel diseases

AbbVie B.V.
Amgen B.V.
Biogen Netherlands BV
Bristol-Myers Squibb BV
Dr. Falk Pharma Benelux B.V.
Ferring B.V.
Janssen
MSD BV
Mundipharma Pharmaceuticals BV
Pfizer bv
Sanofi
Takeda Nederland bv
Vifor Pharma

Ischemic heart disease

Amgen B.V.
AstraZeneca BV
Bayer B.V.
Boehringer Ingelheim BV
Bristol-Myers Squibb BV
Daiichi Sankyo Nederland B.V.
GlaxoSmithKline BV (GSK)
Menarini Farma Nederland
Merck BV
Sanofi

Kidney diseases

Amgen B.V.
Astellas Pharma BV
AstraZeneca BV
Bayer B.V.
Boehringer Ingelheim BV
Bristol-Myers Squibb BV
Chiesi Pharmaceuticals B.V.
Eisai B.V.
Ipsen Farmaceutica BV
MSD BV
Novartis Pharma BV
Pfizer bv
Roche Nederland B.V.
Vifor Pharma

Leukemia

AbbVie B.V.
Amgen B.V.
Astellas Pharma BV
AstraZeneca BV
Bristol-Myers Squibb BV
Gilead Sciences Netherlands BV
Incyte Biosciences Benelux BV
Janssen
MSD BV
Novartis Pharma BV
Pfizer bv
Roche Nederland B.V.
Sanofi
Servier Nederland Farma B.V.
Takeda Nederland bv

Liver Diseases (other)

AbbVie B.V.
Dr. Falk Pharma Benelux B.V.
Norgine B.V.
Novartis Pharma BV
Zambon Nederland B.V.

Lung Diseases (other)

Bayer B.V.
Boehringer Ingelheim BV
Chiesi Pharmaceuticals B.V.
Incyte Biosciences Benelux BV
Janssen
MSD BV
Mundipharma Pharmaceuticals BV
Roche Nederland B.V.
Zambon Nederland B.V.

Lung cancer

AbbVie B.V.
Amgen B.V.
AstraZeneca BV
Bayer B.V.
Boehringer Ingelheim BV
Bristol-Myers Squibb BV
Janssen
Lilly Nederland B.V.
Merck BV
MSD BV
Mundipharma Pharmaceuticals BV
Novartis Pharma BV
Pierre Fabre Sante Benelux
Roche Nederland B.V.
Sanofi
Takeda Nederland bv
Vifor Pharma

Metabolic diseases (other)

Chiesi Pharmaceuticals B.V.
CSL Behring
Janssen
Norgine B.V.
Sanofi
Takeda Nederland bv

Multiple sclerosis

Bayer B.V.
Biogen Netherlands BV
Bristol-Myers Squibb BV
Janssen
Merck BV
Novartis Pharma BV
Roche Nederland B.V.
Sanofi

Muscle disorders (other)

Biogen Netherlands BV
Norgine B.V.
Roche Nederland B.V.
Takeda Nederland bv

Neurological disorders (other)

AbbVie B.V.
Almirall B.V.
Amgen B.V.
Biogen Netherlands BV
Boehringer Ingelheim BV
GlaxoSmithKline BV (GSK)
Ipsen Farmaceutica BV
Janssen
Lilly Nederland B.V.
Lundbeck B.V.
Menarini Farma Nederland
Mundipharma Pharmaceuticals BV
Novartis Pharma BV
Organon Pharma BV
Roche Nederland B.V.
Sanofi

Osteoarthritis

AstraZeneca BV
Pfizer bv

Osteoporosis

Amgen B.V.
Lilly Nederland B.V.
Menarini Farma Nederland
Organon Pharma BV
UCB Pharma B.V.

Pain and anesthesia

AbbVie B.V.
Almirall B.V.
Bayer B.V.
Biogen Netherlands BV
Boehringer Ingelheim BV
Eisai B.V.
GlaxoSmithKline BV (GSK)
GrĂ¼nenthal BV
Janssen
Lilly Nederland B.V.
Menarini Farma Nederland
MSD BV
Mundipharma Pharmaceuticals BV
Organon Pharma BV
Pfizer bv
Takeda Nederland bv
Zambon Nederland B.V.

Parkinson’s

AbbVie B.V.
Biogen Netherlands BV
Boehringer Ingelheim BV
GlaxoSmithKline BV (GSK)
Lundbeck B.V.
Organon Pharma BV
Roche Nederland B.V.
UCB Pharma B.V.
Zambon Nederland B.V.

Peripheral vascular disease

Amgen B.V.
AstraZeneca BV
Bayer B.V.
Boehringer Ingelheim BV
Pfizer bv
Sanofi

Prostate cancer

AbbVie B.V.
Amgen B.V.
Astellas Pharma BV
AstraZeneca BV
Bayer B.V.
Ferring B.V.
Ipsen Farmaceutica BV
Janssen
Lilly Nederland B.V.
Mundipharma Pharmaceuticals BV
Novartis Pharma BV
Roche Nederland B.V.
Sanofi

Psoriasis

AbbVie B.V.
Almirall B.V.
Amgen B.V.
Bristol-Myers Squibb BV
GlaxoSmithKline BV (GSK)
Janssen
Lilly Nederland B.V.
Novartis Pharma BV
Pfizer bv
UCB Pharma B.V.

Psychological disorders(other)

GlaxoSmithKline BV (GSK)
Janssen
Lilly Nederland B.V.
Lundbeck B.V.
Organon Pharma BV
Pfizer bv
Roche Nederland B.V.
Sanofi
Takeda Nederland bv
UCB Pharma B.V.

Reproductive system (other)

AbbVie B.V.
Bayer B.V.
Ferring B.V.
Gedeon Richter Benelux
Janssen
Menarini Farma Nederland
Norgine B.V.
Organon Pharma BV
Sanofi

Rheumatic disorders

AbbVie B.V.
Amgen B.V.
AstraZeneca BV
Biogen Netherlands BV
Bristol-Myers Squibb BV
GrĂ¼nenthal BV
Janssen
Lilly Nederland B.V.
Menarini Farma Nederland
MSD BV
Mundipharma Pharmaceuticals BV
Novartis Pharma BV
Pfizer bv
Roche Nederland B.V.
Sanofi
UCB Pharma B.V.

Schizophrenia

Janssen
Lilly Nederland B.V.
Lundbeck B.V.
Roche Nederland B.V.

Skin cancer

Amgen B.V.
Bristol-Myers Squibb BV
Incyte Biosciences Benelux BV
MSD BV
Mundipharma Pharmaceuticals BV
Novartis Pharma BV
Pierre Fabre Sante Benelux
Roche Nederland B.V.
Sanofi
AstraZeneca BV
Bayer B.V.
Boehringer Ingelheim BV
Daiichi Sankyo Nederland B.V.
Janssen
Menarini Farma Nederland
Merck BV
Novartis Pharma BV
Organon Pharma BV
Sanofi
Servier Nederland Farma B.V.

Skin Disorders

AbbVie B.V.
Almirall B.V.
Amgen B.V.
Bristol-Myers Squibb BV
Galderma Benelux BV
GlaxoSmithKline BV (GSK)
Incyte Biosciences Benelux BV
Janssen
Lilly Nederland B.V.
Novartis Pharma BV
Organon Pharma BV
Pierre Fabre Sante Benelux
Sanofi

Sleep disorders

Boehringer Ingelheim BV
GlaxoSmithKline BV (GSK)
Takeda Nederland bv
UCB Pharma B.V.

Stroke

AstraZeneca BV
Bayer B.V.
Biogen Netherlands BV
Boehringer Ingelheim BV
Bristol-Myers Squibb BV
CSL Behring
Daiichi Sankyo Nederland B.V.
Sanofi

Thrombosis

Bayer B.V.
Boehringer Ingelheim BV
Bristol-Myers Squibb BV
Daiichi Sankyo Nederland B.V.
Pfizer bv
Sanofi

Transplant

Amgen B.V.
Astellas Pharma BV
Bristol-Myers Squibb BV
Chiesi Pharmaceuticals B.V.
Mundipharma Pharmaceuticals BV
Novartis Pharma BV
Roche Nederland B.V.
Sanofi
Takeda Nederland bv

Tuberculosis

Janssen

Urinary system – disorders

Astellas Pharma BV
Bayer B.V.
Ferring B.V.
Gedeon Richter Benelux
GlaxoSmithKline BV (GSK)
Lilly Nederland B.V.
MSD BV
Mundipharma Pharmaceuticals BV
Pierre Fabre Sante Benelux
Zambon Nederland B.V.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1