Geneesmiddelen zijn onmisbaar voor het dagelijks functioneren van heel veel mensen. Door goed gebruik van geneesmiddelen leven mensen langer, gezonder en met een betere kwaliteit van leven.

Innovatieve geneesmiddelen op het gebied van kanker zorgden er de afgelopen decennia voor dat de overlevingskans bij veel typen kanker steeg. Niet alleen bij volwassenen, maar ook bij kinderen. Kanker wordt, net als hiv en diabetes, steeds vaker een chronische in plaats van een dodelijke ziekte. Ook de kwaliteit van leven verbetert sterk door medicatie. Neem bijvoorbeeld de betere behandeling van hepatitis C en psoriasis.

Helaas zijn er nog steeds ziektes waarvoor geen effectieve medicijnen zijn, ondanks alle inspanningen. Dat geldt voor bepaalde zeldzame ziektes, en zeker ook voor een veel voorkomende aandoening als Alzheimer. Juist omdat er nog geen goed geneesmiddel is voor dementiepatiënten, is het goed om te weten dat met preventie veel te bereiken is. Slechts 3 procent van de mensen met dementie heeft namelijk een erfelijke variant.

UITKOMSTGERICHTE ZORG IN DE PRAKTIJK: DE MARTINI-KLINIK

VERGELIJKING UITKOMSTEN PROSTAATKANKER OP DE DRIE BELANGRIJKSTE PUNTEN VOOR PATIËNTEN

Bron: Martini-klinik, kanker.nl, 2018

De Duitse Martini-Klinik focust op uitkomsten die de patiënt belangrijk vindt. Dat levert goede resultaten op bij prostaatkanker. Bij prostaatkanker is dat bijvoorbeeld continentie, of het behouden van de potentie.

De vijfjaarsoverleving van patiënten is in deze kliniek hoger dan in Nederland gemiddeld is. Opvallend is ook dat de potentie van behandelde patiënten in deze kliniek relatief hoog is. Verder is de continentie van behandelde patiënten in de Martini-Klinik iets beter dan het Nederlandse gemiddelde. In Nederland lopen al diverse pilots met uitkomstgerichte zorg.

In de huidige zorgpraktijk wordt vaak gekeken of een behandeling in technische zin is geslaagd.

En afrekenen gebeurt doorgaans op basis van kwantiteit, in plaats van kwaliteit. Maar bij uitkomstgerichte zorg wordt vooraf aan patiënten gevraagd welke uitkomsten zij het belangrijkst vinden. Uiteindelijk hoort daar ook een andere manier van vergoeden bij. Daarom is de betrokkenheid van zorgverzekeraars bij deze pilots van belang.

Download infographic

PDF  | JPG

BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN IN BEELD

VOOR DIVERSE ZIEKTEN IN KAART GEBRACHT WAT PATIËNTEN HET BELANGRIJKST VINDEN

Van een aantal ziektes zijn al internationale uitkomstensets gemaakt. Dat betekent dat voor die ziektes duidelijk is welke uitkomsten van een behandeling de patiënt het belangrijkst vindt. De ene patiënt vindt het bijvoorbeeld heel belangrijk om te kunnen blijven sporten en werken, terwijl de ander vooral van de pijn af wil. Deze uitkomstensets zijn gemaakt door ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement).

Uitkomstensets zijn een belangrijke bouwsteen voor uitkomstgerichte zorg. Daarbij kijken zorgprofessionals, verzekeraars, patiëntorganisaties en geneesmiddelenbedrijven gezamenlijk hoe zij de behandeling optimaal kunnen inrichten voor de patiënt. Het kabinet wil dat in 2021 de helft van de zorguitkomsten transparant zijn. Veel leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen hebben al een project voor uitkomstgerichte zorg, of starten daar binnenkort mee.

Download infographic

PDF  | JPG

Bron: ICHOM 2019

OVERLEVINGSKANS PATIËNT MET KANKER GESTEGEN

TOENAME VIJFJAARSOVERLEVING PATIËNTEN VAN VERSCHILLENDE SOORTEN KANKER

Bron: www.cijfersoverkanker.nl, 2018

De vijfjaarsoverleving bij veel soorten kanker blijft stijgen. Dankzij innovatieve geneesmiddelen zijn huid-, prostaat-, borst- en schildklierkanker de afgelopen jaren in veel gevallen chronische ziekten geworden. De vijfjaarsoverleving van huidkanker is zelfs 93 procent. Dat is goed nieuws voor patiënten. Voor kankersoorten die nog minder goed te behandelen zijn, worden veel innovatieve geneesmiddelen ontwikkeld.

Download infographic

PDF  | JPG

LEEFSTIJL VERLAAGT KANS OP DEMENTIE MET 30%

Slechts ongeveer 3 procent van alle varianten van dementie is erfelijk. Op alle andere verschijningsvormen van deze ziekte kan leefstijl veel invloed hebben. Wie als jong volwassene al begint met een gezonde leefstijl, kan de kans op dementie met circa 30 procent verkleinen. De belangrijkste leefregels daarvoor zijn: voldoende bewegen, niet roken en een gezond lichaamsgewicht houden. Ook mentale uitdaging, diabetes, hoge bloeddruk en depressie beïnvloeden de kans op dementie.

Download infographic

PDF  | JPG

Bron: Norton, Matthews, Barnes, Yaffe, Brayne
Potential for primary prevention of alzheimer’s disease: an analyse of population based data. Lacet neurol, 2014

BEHANDELOPTIES BIJ ZENUWPIJN

Bron: Dworkin et al, 2007. Pharmacologic management of neuropathic pain: evidence-based recommentations

Zenuwpijn is een kwaal die de kwaliteit van leven zeer negatief kan beïnvloeden. Deze pijn komt vaak voor als gevolg van andere ziektes, zoals kanker en diabetes. Bij ongeveer de helft van de patiënten is zenuwpijn te behandelen of onderdrukken. Medicijnen spelen daarbij een belangrijke rol.

Download infographic

PDF  | JPG

BETER LEVEN MET DIABETES

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben een variant van diabetes (type 1 of 2). Het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt met diabetes als belangrijkste doodsoorzaak, daalt gestaag. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan goede medicijnen. Daarnaast zijn voldoende beweging en gezonde voeding ook belangrijk.

Download infographic

PDF  | JPG

Bron: CBS, 2017

VACCINS HELPEN ZIEKTES DE WERELD UIT

SINDS RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA AANTAL STERFGEVALLEN GEDAALD

Bron: Volksgezondheidenzorg, 2018

Dankzij vaccins is het aantal sterfgevallen door kinkhoest, tetanus en polio drastisch afgenomen. In 1950 overleden aan deze drie ziektes in totaal nog 184 Nederlanders. Dat aantal was in 2017 gedaald naar drie.

De overheid maakt zich zorgen om de vaccinatiegraad voor onder meer mazelen. Een vaccinatiegraad van minstens 95 procent is nodig om virusuitbraken onder de duim te kunnen houden. Jarenlang zat Nederland daarboven, maar de laatste jaren schommelt die graad rond de 94 procent.

Download infographic

PDF  | JPG

WERELDWIJDE TOEGANG TOT GENEESMIDDELEN

VOOR 64% VAN DE ZIEKTES DIE VOLGENS DE WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE (WHO) VOORAL ONTWIKKELINGSLANDEN HARD TREFFEN (ZOALS HIV, TUBERCOLOSE EN MALARIA), WORDEN GENEESMIDDELEN EN/OF VACCINS ONTWIKKELD

Geneesmiddelenbedrijven maken hun medicijnen over het algemeen steeds beter beschikbaar voor arme mensen, bleek uit de laatste Access to Medicine Index, die in 2018 verscheen. Voor tweederde van de ziektes die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vooral ontwikkelingslanden treffen, zijn geneesmiddelen en/of vaccins in ontwikkeling. De geneesmiddelensector zet zich met name in voor de bestrijding van malaria, hiv en tuberculose.

Bij de Access to Medicine Index wordt gelet op zeven factoren: management, voldoen aan wet- en regelgeving, research & development, prijsstelling, patenten, capaciteitsopbouw en donaties. In de index van 2018 scoorden achtereenvolgens GSK, Novartis, Johnson & Johnson, Merck en Takeda het best.

Download infographic

PDF  | JPG

Bron: Access to Medicine Index, 2018

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1