VOORWOORD

Weet u het nog? In de jaren zeventig schreven en typten Nederlanders brieven. Postbodes fietsten door weer en wind om elke dag vele duizenden enveloppen te bezorgen. Die tijd is voorbij. Dertig jaar geleden ontstond een digitale snelweg, die onze wereld binnen no time op zijn kop zette en ongekende kansen gaf.

Als de technologie nieuwe mogelijkheden biedt, is het zaak om je systeem daar snel op aan te passen. Daarbij is een vooruitziende blik van groot belang. Denk bij digitalisering aan passende wetgeving, om te voorkomen dat criminelen aan de haal gaan met al die internetdata. Die wetten en regels ontbraken, maar zijn er nu wel. Door schade en schande zijn we wijzer geworden.

Bij geneesmiddelen ligt het iets anders. Daarvoor hebben we wel wetten en regels – ontzettend veel zelfs – maar ze sluiten niet meer aan bij de actualiteit. Innovatieve geneesmiddelen zijn al lang geen pillen in een bruin potje meer. De laatste jaren komt er een nieuwe generatie behandelingen bij de patiënt, de zogeheten Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s). Dit zijn medische therapieën die gebaseerd zijn op cellen of genen, of een combinatie daarvan. Het bijzondere is dat deze therapieën genezend kunnen zijn, of in ieder geval een langdurige en grote verbetering van de kwaliteit van leven geven. Zo voor komen ze veel behandelingen en leed in de toekomst. Sinds 2009 heeft de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA twaalf van deze therapieën toegelaten. Het goede nieuws is dat er nog ruim duizend gen- en celtherapieën in de pijplijn zitten.

Toch is er ook reden voor zorg. We zien namelijk dat het speelveld wel verandert, maar de regels en routines niet. Daardoor komen de innovaties niet snel bij degene die er vaak met smart op wacht: de patiënt. Cel- en gentherapieën zijn zo afwijkend van gangbare geneesmiddelen, dat ze aanlopen tegen de grenzen van bestaande regelgeving, bijvoorbeeld voor de officiële registratie bij geneesmiddelenautoriteit EMA. Artsen zijn nog niet altijd volledig geïnformeerd over alle nieuwe mogelijkheden. Ook zijn er langdurige discussies over kosten. Daarom zet de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zich in voor meer bekendheid van deze nieuwe mogelijkheden bij alle betrokkenen. We moeten toe naar een systeem dat aansluit bij de kansen van de eenentwintigste eeuw, om de patiënt snel en goed te helpen. Toekomst bestendigheid is het trefwoord.

In deze MedicijnMonitor vindt u overigens niet alleen cijfers over medicijnontwikkeling. Ook onderwerpen als betaalbaarheid en toegang tot nieuwe geneesmiddelen komen uitgebreid aan bod.

Veel leesplezier!

Gerard Schouw

directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1