Geneesmiddelen en vaccins zijn onmisbaar voor het dagelijks functioneren van heel veel mensen. Door ze goed te gebruiken, leven mensen langer, gezonder en met een betere kwaliteit van leven. Hoe belangrijk dat is, merkten we in 2020, toen de coronacrisis uitbrak.

Innovatieve geneesmiddelen ter bestrijding van kanker zorgden er de afgelopen decennia voor dat de overlevingskans bij veel typen kanker steeg. Niet alleen bij volwassenen, maar ook bij kinderen. Steeds meer kankersoorten worden, net als hiv en diabetes, een chronische in plaats van een dodelijke ziekte. Door medicatie worden mensen ook beter. Neem bijvoorbeeld de betere behandeling van hepatitis C en psoriasis. Helaas zijn er nog steeds ziektes waarvoor geen effectieve medicijnen zijn, ondanks alle inspanningen. Dat geldt voor bepaalde zeldzame ziektes, en zeker ook voor een veel voorkomende aandoening als Alzheimer.

Medicijn Monitor 2021_Beter Leven

Door meer aandacht voor preventie zijn ziektes te voorkomen. Daarom heeft de Rijksoverheid samen met meer dan zeventig maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan meer dan tweehonderd afspraken om Nederland gezonder te maken. Het Preventieakkoord richt zich met name op het bevorderen van een gezonde leefstijl en vitaliteit door roken, overgewicht en problematisch drinken aan te pakken.

Ook geneesmiddelen hebben vaak een preventieve werking. Medicijnen voorkomen dat latere stadia van een ziekte, denk bijvoorbeeld aan bloedverdunners en cholesterolverlagers. Met preventieve interventies worden ziektes voorspeld, en zelfs voorkomen. Vaccinaties zijn geen onderdeel van het Preventieakkoord, terwijl dit na schoon drinkwater, de meest effectieve interventie in de wereldwijde strijd tegen infectieziekten is. Het belang van vaccinatie om ziekte of ziektelast in de maatschappij te voorkomen is groot en urgent.

De kwaliteit van leven en zorg is in Nederland goed, blijkt uit diverse internationale publicaties. Zo is de levensverwachting voor een Nederlander bijna een jaar hoger dan voor de gemiddelde Europeaan. Ook de toegang
tot gezondheidszorg is in Nederland opvallend goed en niet afhankelijk van inkomen. Verbeteringen zijn onder meer mogelijk bij dataverzameling door de overheid en sterfte bij bepaalde vormen van kanker, zoals longkanker.

OVERLEVINGSKANS PATIËNT MET KANKER GESTEGEN

TOENAME VIJFJAARSOVERLEVING PATIËNTEN MET VERSCHILLENDE SOORTEN KANKER

De vijfjaarsoverleving bij veel soorten kanker blijft stijgen. Volgens de jongste cijfers is 66% van de kankerpatiënten vijf jaar na de diagnose nog in leven. Dankzij nieuwe behandelingen als immunotherapie zijn huid-, prostaat-, borst- en schildklierkanker de afgelopen jaren in veel gevallen chronische ziekten geworden. De vijfjaarsoverleving van huidkanker is zelfs 94%. Dat is goed nieuws voor patiënten. Voor veel kankersoorten die nog minder goed te behandelen zijn, zijn innovatieve geneesmiddelen in ontwikkeling.

Download infographic

PDF  | JPG

BORSTKANKER IN NEDERLAND

Borstkanker is nog steeds een ziekte die veel Nederlandse vrouwen treft: een op de zeven. De ziekte komt het meest voor bij vrouwen tussen de vijftig en zeventig jaar, maar heel soms kunnen ook mannen borstkanker krijgen. Het aantal vrouwen dat overlijdt aan de gevolgen van borstkanker, daalt sinds 2016. Dit komt mede doordat er meer opties komen voor behandeling van borstkanker.

Download infographic

PDF  | JPG

Bron: Cijfersoverkanker.nl

BETER LEVEN MET DIABETES

GOEDE MEDICIJNEN LEVEREN EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE AAN LANGER LEVEN MET DIABETES

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben een variant van diabetes (type 1 of 2). Het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt met diabetes als belangrijkste doodsoorzaak, daalt gestaag. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan goede medicijnen. Daarnaast zijn voldoende beweging en gezonde voeding ook belangrijk.

Download infographic

PDF  | JPG

Bron: CBS, Statline – overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht, 2020

RUIM 100 GENEESMIDDELEN TEGEN ALZHEIMER IN ONTWIKKELING

ALZHEIMER IS DE MEEST VOORKOMENDE VORM VAN DEMENTIE (70%)

Hét medicijn tegen Alzheimer en andere varianten van dementie is er helaas nog niet, hoewel er wel medicijnen zijn die de ziekte of symptomen enigszins remmen. Welk medicijn moet je geven, in welke dosering, aan welke patiënt en op welk moment? Daarover komt steeds meer duidelijkheid. In combinatie met de voortschrijdende diagnostiek biedt dat hoop.

Download infographic

PDF  | JPG

Bron: Cummings et al., Alzheimer’s Disease Drug Development Pipeline; 2020

IN NEDERLAND MINSTE ANTIBIOTICA VERSTREKT

Nederland is in vergelijking met andere landen zeer terughoudend in het voorschrijven van antibiotica. Dat is belangrijk, omdat antibioticaresistentie minder optreedt bij beperkt gebruik. Toch blijft het belangrijk om meer te investeren in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. In veel landen is die resistentie nu al een groot probleem, dat de komende jaren alleen maar groter wordt. Aandacht hebben voor het beschikbaar houden van bestaande antibiotica en het ontwikkelen van nieuwe antibiotica is een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.

Download infographic

PDF  | JPG

Bron: ECDC, 2018

AFNAME STERFGEVALLEN AIDS IN NEDERLAND

Hiv (aids) is een goed voorbeeld van een ziekte die aanvankelijk dodelijk was, maar dankzij medicijnen nu chronisch is geworden. Sinds de jaren tachtig zijn er wereldwijd miljoenen mensen aan overleden. Het tij keerde eind jaren negentig, toen de combinatietherapie beschikbaar kwam.

Download infographic

PDF  | JPG

Bron: CBS, Statline – Overledenen – belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht, 2020

BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN IN BEELD

VOOR DIVERSE ZIEKTEN IN KAART GEBRACHT WAT PATIËNTEN HET BELANGRIJKST VINDEN

Van steeds meer ziektes komen uitkomstensets gereed. Dat betekent dat voor die ziektes duidelijk is welke uitkomsten van een behandeling het belangrijkst zijn vanuit een medisch perspectief en welke uitkomsten de patiënt het belangrijkst vindt. De ene patiënt vindt het bijvoorbeeld heel belangrijk om te kunnen blijven sporten en werken, terwijl de ander vooral van de pijn af wil. De ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) heeft inmiddels voor 39 ziekten deze uitkomstenmaten gereed.

Uitkomstensets zijn een belangrijke bouwsteen voor uitkomstgerichte zorg. Daarbij kijken zorgprofessionals, verzekeraars, patiëntorganisaties en geneesmiddelenbedrijven gezamenlijk hoe zij de behandeling optimaal kunnen inrichten voor de patiënt. Het overheid heeft gezamenlijk met de zorgpartijen de ambitie uitgesproken om in 2022 voor 50% van de ziektelasten uitkomsten inzichtelijk te maken en te gebruiken. Veel leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen hebben al een project voor uitkomstgerichte zorg, of starten daar binnenkort mee.

Download infographic

PDF  | JPG

Bron: ICHOM, 2020

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan

E-card

Uw naam

Uw e-mail adres

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

1